Tag Archive for Programang Pabahay

PAG-IBIG Housing Loan Program

Sa tulong programa ng pamahalaang Pilipinas, posible at madali  ng pagawan ng bahay ang mga naiwang minamahal sa PILIPINAS!

Ang PAG-IBIG Housing Loan Program o pondo para sa pabahay ay bukas para sa mga miyembro ng PAG-IBIG FUND na naninirahan o nagtratrabaho sa loob o labas man ng Pilipinas.

Click here for information about registering as OFW PAG-IBIG member.

Maaaring gamitin ang housing loan para sa alinman sa mga sumusunod: • pagbili ng lupa; • pagbili ng bahay; • pagpapatayo o pagpapatapos ng bahay; • pagpapaganda o pagkukumpuni ng bahay; • pag refinance ng pagkaka-utang mula sa isang bangko na katanggap-tanggap sa Pag-IBIG Fund; at • kumbinasyon ng mga nasabi.  
Loan Package Interest Rate Buwanang Hulog*
P400,000 6% P2,398.20
P750,000 7% P4,989.77
P1 Million 8.5% P7,689.13
P1.25 Million 9.5% P10,510.68
P2 Million 10.5% P18,294.79
P3 Million 11.5% P29,708.74
*Principal and interes lamang
Buwanang Impok/Kontribusyon Employer Counterpart Pinakamataas na maaaring mahiram
P100 hanggang P300 P100 Hanggang P700,000
P400 hanggang P600 Higit sa P800,000 hanggang P1.3 milyon
P700 hanggang P900 Higit sa P1.4 milyon hanggang P1.9 milyon
P1,000 hanggang P1,200 Higit sa P2.0 milyon hanggang P2.5 milyon

___________________________________________

Para sa karagdagang tulong, tawagan si Ms. Linda Reyes sa  408- 509-1274 (US number) o sumulat sa lovefundusa@sbcglobal.net. 

May nakalathala ding impormasyon sa http://www.pagibigfund.gov.ph/pop/